polski english   mapa strony kontakt
podlogi-kolobrzeg
logo2 firmamspacer Produktymspacer Produktymspacer usługimspacer Produkty
main mapa dojazdu
wybierz zdjęcie wybierz zdjęcie wybierz zdjęcie wybierz zdjęcie wybierz zdjęcie wybierz zdjęcie
jak montować
promocje
pobranie

Uwagi ogólne

Montaż paneli drewnianych

Uwagi ogólne - montaż paneli podłogowych

Przechowuj panele w opakowaniu. Otwieraj kolejne opakowania podczas układania podłogi. Przed rozpoczęciem montażu uważnie przeczytaj instrukcję. Podłoże musi być suche, płaskie i stabilne. Usuń wykładziny. Instrukcja montażu na piance z polistyrenu (EPS) znajduje się w przewodniku Kahrs Technical Handbook na stronie internetowej www.kahrs.se

Wymagania

Upewnij się, czy podłoże jest płaskie i równe na długościach 2 m i 0,25 m. Jeżeli występują nierówności większe niż (3 mm na długości 2 m lub (1,2 mm na długości 0,25 m - podłoże należy wyrównać. Kährs dopuszcza również nierówności krawędzi prostych nie większe niż ą 2 mm na długości 1 m. Wilgotność względna w pomieszczeniu nie może przekraczać 60%. Przed montażem podłogi pomieszczenie i deski muszą osiągnąć normalną temperaturę pokojową.

Przygotowania

Na podłożu z nowo wykonanych belek betonowych, z lekkich belek betonowych lub betonu na gruncie, a także na podłożu nad przestrzenią podpodłogową, należy najpierw ułożyć folię z polietylenu o grubości 0,2 mm, odporną na starzenie, jako zabezpieczenie przed wilgocią. Arkusze folii układaj tak, by zachodziły na siebie na szerokości przynajmniej 200 mm. Dokładnie oczyść podłoże, aby uniknąć powstania pleśni. Nie montuj podłogi, jeśli wilgotność względna podłoża przekracza 95%.
Połóż warstwę wygłuszającą na arkuszu z polietylenu, by wytłumić odgłos kroków. Zastosuj 2-3 mm piankę polietylenową lub papier podłogowy Kährs.

Pamiętaj

W wąskich pomieszczeniach deski należy układać wzdłużnie, Ponieważ podłoga reaguje na zmiany wilgotności, przy ścianach oraz obiektach stałych (np. schody, futryny, filary), w pomieszczeniach o długości do 6 m zalecamy zachować odstęp 10 mm. W przypadku dużych powierzchni wymagany odstęp to 1,5 mm na każdy metr szerokości podłogi. Odstęp zachowujemy wokół całej podłogi w danym pomieszczeniu. Jeżeli podłoga jest szersza niż 18 m (Linnea 12 m), pomieszczenie należy podzielić szczelinami dylatacyjnymi. Podłogę dzielimy również w otworach drzwiowych.
Najpierw należy obliczyć liczbę potrzebnych paneli. Jeżeli ostatni rząd ma być węższy niż 30 mm, najlepiej przyciąć rząd pierwszy, aby poszerzyć ostatni.